Automatyka w wentylacji instalacji przemysłowych

Projektujemy układy sterowania oraz układy wykonawcze dla systemów wentylacji powietrza procesowego oraz powietrza ogólnego przeznaczenia.

Zadanie postawione przez Inwestora to zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości powietrza dostarczanego do konkretnych pomieszczeń lub powietrza w procesach technologicznych. Aby utrzymać założone parametry wymagane jest zastosowanie wentylacji mechanicznej do której zaliczamy:

  • wentylację wywiewną
  • wentylację nawiewno – wywiewną
  • wentylację nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła.

Odpowiednie sterowanie układami central pozwala na zapewnienie stałej wymiany powietrza niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych, odzysk ciepła z powietrza wyciągowego, zapewnienie wymaganej ilości świeżego powietrza, osuszanie powietrza, filtrowanie nawiewanego powietrza z zanieczyszczeń i pyłów, możliwość regulacji ilości nawiewanego powietrza w zależności od potrzeb.

Wykonujemy układy sterowania dla wentylacji z rekuperacją:

  • wymiennikiem krzyżowym
  • wymiennikiem glikolowym
  • komorą mieszania.