Instalacje obiektów elektrowni i elektrocieplowni

Wykonujemy kompleksowe rozwiązania sterowania wentylacją dla takich obiektów jak elektrownie i elektrociepłownie, potwierdzone odpowiednimi referencjami.

Jednym z głównych wdrożeń było wykonanie pełnego systemu wentylacji dla bloku ciepłowniczego BC50 z kotłem węglowym i turbozespołem parowym o mocach zainstalowanych 65 MWe / 86 MWt dla Zakładu Wytwarzania Tychy.

W ramach wykonanych prac uruchomiona została wentylacja w pomieszczeniach nastawni, zbiornika sorbentu, zbiorników popiołów dennego i lotnego, maszynowni, kotłowni. Dodatkowo zainstalowano system oddymiania klatek schodowych w pylonach komunikacyjnych.