Realizacje

Budowa rozdzielnic zasilających oraz oznakowania przeszkodowego

Budowa rozdzielnic zasilająco – sterujących maszyn do łączenia elementów drewnianych

Wentylacja “pomieszczeń czystych”

Wentylacja powietrza procesowego z wykorzystaniem filtrów Donaldson