Projektowanie elektryki i automatyki

Zajmujemy się także ogólnie rozumianym pojęciem projektowania układów elektrycznych oraz automatyki.

Jesteśmy specjalistami w wykonywaniu projektów elektrycznych układów zasilania maszyn i urządzeń wraz z właściwym zapewnieniem odpowiedniej gospodarki kablowej AKPiA.

Klient otrzymuje dokładną i czytelną dokumentację wdrażanych rozwiązań oraz opis działania każdego z elementów maszyny lub urządzenia, którego projekt został wykonany.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze oprogramowania do wykonywania projektów elektrycznych, doboru rozwiązań, przewodów, kabli, napędów oraz niezbędnych zabezpieczeń elektrycznych.